Бердянский государственный педагогический университет

Бердянський державний педагогічний університет

Бердянський державний педагогічний університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, діяльність якого забезпечує ліцензія серії АД № 072644 від 14.08.2012 р. Відлік історії університету можна розпочинати з серпня 1872 року, коли було отримано дозвіл на будівництво в м. Бердянську чоловічої класичної гімнізії, яка працювала до 1919 р. У ній навчалися такі всесвітньо відомі люди, як бактеріолог В.Хавкін та "червоний адмірал" П.П.Шмідт, викладали відомий український композитор і поет-перекладач П.І.Ніщинський (Петро Вайда), математик А.З.Епіфанов (детально період історії до 1935 року викладено в книгах "Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття)", "Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки)", "Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920-1935 роки)", "Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки)" / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман).

У двадцятих роках у будівлі 1-го корпусу БДПУ були різні навчальні заклади, зокрема й учительський технікум, на базі якого в жовтні 1932 року було створено вчительський, а потім і педагогічний інститут. Ураховуючи потребу навчальних закладів міста Бердянська та навколишніх районів у кваліфікованих педагогічних кадрах, вимоги до реформування вищої школи України, університет протягом 79 років існування здійснив різні реорганізації, не раз змінюючи спеціальності та спеціалізації.

З 2002 року Бердянський педагогічний інститут ім. П.Д.Осипенко стає Бердянським державним педагогічним університетом. З 2001 по 2010 рр. ректором університету був Крижко Василь Васильович, професор, член-кореспондент Української Академії національного прогресу та Академії педагогічних та соціальних наук. З 2011 р. ректор університету - Зарва Вікторія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури, дійсний член (академік) Української академії наук, заслужений праівник освіти України, відповідальний редактор міжвузівських збірників наукових статей "Актуальні проблеми слов'янської філології" та "Актуальні проблеми іноземної філології", член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Університет готує фахівців за 25 напрямами підготовки (спеціальностями) в 4 інститутах (Філології та соціальних комунікацій, Фізико-математичної та технологічної освіти, Психолого-педагогічної освіти та мистецтв, Соціально-педагогічної та корекційної освіти) і на 4 факультетах (Економіки та управління, Соціально-гуманітарний, Освітніх інженерно-педагогічних технологій та Фізичного виховання).

Підготовка фахівців здійснюється на базі повної середньої освіти за державним замовленням та на контрактній основі, на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями:

6.010101, 7.01010101, 8.01010101 Дошкільна освіта

6.010102, 7.01010201, 8.01010201 Початкова освіта

6.010103, 7.01010301, 8.01010301 Технологічна освіта

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні (Комп’ютерні технології)

6.010104 Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент (Економіка)

6.010104 Професійна освіта. Обробка і захист інформації в комп’ютерних системах і мережах (Комп’ютерні технології)

6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні системи та мережі (Комп’ютерні технології)

6.010104 Професійна освіта. Інженерна та комп’ютерна графіка (Комп’ютерні технології)

7.01010401, 8.01010401 Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

7.01010401, 8.01010401 Професійна освіта. (Економіка)

6.010106, 7.01010601, 8.01010601 Соціальна педагогіка

6.010105, 7.01010501, 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)

6.010201, 7.01020101 Фізичне виховання

6.010203 Здоров’я людини

6.020202, 7.02020201, 8.02020201 Хореографія

6.020204, 7.02020401, 8.02020401 Музичне мистецтво

6.020302, 7.02030201, 8.02030201 Історія

6.020303 Філологія (Українська мова і література), 7.02030301, 8.02030301 Українська мова і література

6.020303 Філологія (Мова і література (російська)), 7.02030302, 8.02030302 Мова і література (російська)

6.020303 Філологія (Мова і література (англійська, болгарська)), 7.02030302 Мова і література (англійська, болгарська)

6.020303 Філологія (Мова і література (німецька, болгарська)), 7.02030302 Мова і література (німецька, болгарська)

6.030103, 7.03010301 Практична психологія

6.030301 Журналістика

6.030401 Правознавство

6.030502, 8.03050201 Економічна кібернетика

6.030504 Економіка підприємства

6.030508, 7.03050801 Фінанси і кредит

6.030601 Менеджмент, 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

6.040201, 7.04020101, 8.04020101 Математика

6.040203, 7.04020301, 8.04020301 Фізика

8.18010020 Управління навчальним закладом

Перепідготовка на базі повної вищої освіти здійснюється за спеціальностями:

7.03010301 Практична психологія

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

Термін навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня баклавра - 4 роки, спеціаліста - 5 років, магістра - 1 рік.

Навчальний процес забезпечують 296 викладачів, серед них - 22 доктори наук, професори, 157 кандидатів наук, доцентів.

На підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України № 100-06/5 від 31 травня 2011 р. (наказ ВАК України №532 від 06.06.2011 р.) створено в Бердянському державному педагогічному університеті МОНмолодьспорту України спеціалізовану вчену раду К 18.092.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.02 "теорія та методика навчання (фізика)"; 13.00.04 "теорія і методика професійної освіти".

Аспірантура університету здійснює підготовку за такими спеціальностями:

01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;
07.00.01 – історія України;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
10.01.01 – українська література;
10.01.05 – порівняльне літературознавство;
10.01.06 – теорія літератури;
10.02.15 – загальне мовознавство;
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);
13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання, креслення);
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Телефони для отримання додаткової інформації

(06153)36244 - приймальня ректора;
(06153)71984 - приймальна комісія
(06153)42749 - підготовчі курси

Електронна пошта приймальні ректора: [email protected]
71100, Україна, Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Шмідта, 4
Сайт: www.bdpu.org

Комментарии

Николай Николай, 18 марта 2014 16:32
123
Авторизируйтесь, чтобы добавить комментарий.
Меню
 
[counter2]
Copyright 2010-2022 Психологический портал "Психология онлайн"