Сумской государственный педагогический университет им. А. С. Макаренка

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний заклад ІІІ-IV рівнів акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини. У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська».

За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 8 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» акредитовано 22 спеціальності, 16 спеціальностей ліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Усі спеціальності педагогічного напряму подвійні, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.

СумДПУ також має ліцензії на перепідготовку і підвищення кваліфікації за базовими акредитованими спеціальностями, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України.

Потужне й результативне керівництво університетом здійснюється ректоратом на чолі з кандидатом педагогічних наук, професором А.І. Кудренком. До складу ректорату входять перший проректор, кандидат хімічних наук, доцент В.В. Бугаєнко; проректор із науково-педагогічної (навчальної) роботи, кандидат хімічних наук, доцент М.М. Більченко; проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А.А. Сбруєва; проректор із науково-педагогічної (виховної) роботи, кандидат філологічних наук, доцент С.Г. Тєлєтова та проректор із адміністративно-господарської роботи П.Ф. Думчиков.

У складі університету функціонують три інститути, чотири факультети, сорок кафедр, три навчально-консультаційні пункти. Навчально-виховний процес в СумДПУ здійснюється силами 550 викладачів, серед яких 28 докторів наук, професорів та 224 кандидати наук, доценти, 2 академіки, 12 заслужених працівників освіти, народної освіти, фізичної культури і спорту України, 11 заслужених тренерів України, 7 заслужених діячів мистецтв, майстрів народної творчості, художників, лікарів, журналістів України.

Інститут педагогіки і психології

Директор Інституту педагогіки і практичної психології Левченко Людмила Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Глухівський педагогічний інститут за спеціальністю "Методика і педагогіка початкового навчання". 12 років працювала директором ЗОШ №3 м.Суми, 7 років - начальник відділу освіти Сумської міської ради (грудень 1994 - лютий 2001 р.), 4 роки працювала проректором з науково-педагогічної роботи СумДУ, в 1999 р. захистила канд. дисертацію на тему "Творча самореалізація старшокласників під час науково-дослідної роботи в школах нового типу", в 2002 р. - отримала звання доцент. В 2010 році одержала диплом міжнародного зразка - доктор філософії. З 1 вересня 2010р. на посаді директора ІПП.

Інститут педагогіки і психології – це потужний заклад, у складі якого функціонують 8 кафедр. Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує висококваліфікований кадровий склад, зокрема:

- 6 професорів, серед яких 4 доктора наук;

- 33 доценти, 44 кандидати наук.

Зокрема, за п’ятьма напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавар» і «спеціаліст». Це:

1. Соціальна педагогіка.

2. Початкова освіта.

3. Корекційна освіта.

4. Практична психологія.

5. Дошкільна освіта.

та за шістьма напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:

6. Педагогіка вищої школи.

7. Соціальна педагогіка.

8. Управління навчальним закладом.

9. Початкова освіта.

10. Дошкільна освіта.

11. Корекційна освіта.

Адреса 40002, Сумська обл., м. Суми, вул. Роменська 87
Телефони (0542) 22-15-17, 68-59-01, 68-59-02
Факс (0542) 22-15-17
Web-сайт www.sspu.sumy.ua
E-mail [email protected]

Комментарии

Комментарии отсутствуют.
Авторизируйтесь, чтобы добавить комментарий.
Меню
 
[counter2]
Copyright 2010-2022 Психологический портал "Психология онлайн"